Thấm thía lời răn của Phật để khai thông trí não, mở rộng tâm tưởng

 "Ngẩng đầu cần ý chí, cúi đầu cần dũng khí" là lời phật dạy về bài học cuộc sống giản đơn song không phải ai cũng có thể làm được. Cùng Lịch Ngày Tốt lắng nghe những lời răn của Phật để khai thông trí não, mở rộng tâm tưởng và lối đi trên đường đời nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *