Đặt Bình phong đá chữ Tâm cho Từ đường/Bảo điện tại Nam Định

Cuon thu da chu Tam Nha tho ho

Đặt Bình phong đá chữ Tâm cho Từ đường/Bảo điện tại Nam Định do các Nghệ nhân đá và thợ đá lành nghề của ĐÁ MỸ NGHỆ QUANG TRUNG NINH BÌNH thi công, xây dựng.

Cuon thu da chu Tam Nha tho ho
Bình Phong chữ Tâm dạng Cột nụ SEN bề thế, dày dặn kết hợp với các hạng mục khác như: chiếu đá Long cuốn thủy; Rồng đá bò; Bậc thề đá; Lư hương đá; Cột đá tròn; đá lát nền tự nhiên tạo nên một Từ đường rất trang trọng, bề thế và bền vững mãi theo thời gian.

Mẫu Cuốn thư đá, Cuốn thư đá đẹp, Giá Bình phong đá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *