3 kiểu người trên đời được Phật Bồ Tát quý nhất, luôn phổ độ chở che, hy vọng có bạn trong đó!

  • Cứ mãi đổ thừa do nghiệp chỉ khiến ta nghèo không lối thoát
  • Giải thích thiện ác hữu báo theo góc nhìn Khoa học: Muốn sống thọ nhất định phải tâm an!
  • Vật phẩm cúng dường Phật: Hoa quả là Nhân – Quả, nhang đèn truyền tín hiệu tâm linh

 

Những người thường đi cúng dường Bồ Tát nhất định phải hiểu được tôn chỉ của Ngài thì mới mong được Bồ Tát che chở độ trì. 
 
Theo quan điểm của giáo lý nhà Phật, Bồ Tát Quán Thế Âm là biểu tượng của lòng đại bi, nền tảng của mọi công hạnh tu tập, mà cũng là chỗ nương cậy mong cầu cứu khổ của tất cả chúng sinh. 
 
Vì thế, các bậc hành giả khi tu tập đều quy hướng về Ngài như một tấm gương sáng để noi theo, mà tất cả chúng sinh đang khổ đau cũng quy hướng về Ngài để được chở che, dắt dẫn. 
 
Cho nên, dù là kẻ quê mùa hay hàng trí giả, chỉ cần có lòng hướng Phật, tu tâm tu thân, hướng thiện hành thiện, thì ai ai cũng sẽ được Ngài che chở và phổ độ, Ngài không ghét cũng không ruồng bỏ bất cứ ai.
 
Thế nhưng, nếu đứng góc độ phàm nhân, Phật Bồ Tát cũng có đối tượng mà Ngài thích và không thích, người có thể nghe theo và làm theo lời dạy của Phật Bồ Tát, đương nhiên chính là những người được yêu quý nhất.
 
Còn những người không tin nhân quả, phỉ báng Phật, không kính Phật thì làm sao chư Phật, Bồ Tát phù hộ cho được. 
 
Dưới đây là 3 kiểu người được Phật Bồ Tát quý nhất, hy vọng bạn cũng nằm trong số này.

 

1. Kiểu người thứ 1: Người tin vào nhân quả

 
Phật Bồ Tát luôn đối xử bình đẳng với tất cả chúng sinh. Ngài sẽ không chỉ ban phước cho bạn vì bạn thường thờ cúng và vái lạy Ngài, đồng thời Bồ Tát cũng sẽ không trừng phạt ai vì họ không thích bái Phật.
 
Trên thực tế, đạo Phật rất chú trọng đến luật nhân quả, con người trồng "nhân" nào thì gặt "quả" nấy. 
 
“Nhân” nghĩa là nguyên nhân, là hạt, tức hạt giống. “Quả” là kết quả, là trái, tức là kết quả hữu hình hoặc vô hình của một hạt đã gieo trồng. Nhân và quả là hai trạng thái tiếp nối nhau mà có.
 
Nếu bạn không gieo nhân lành mà lại muốn cầu xin Bồ Tát phù hộ để gặt hái quả lành thì Ngài chắc chắn không thể giúp bạn.
 
Mình tự gieo nhân nào thì tự gặt lấy quả nấy, tùy theo thiện ác nhiều ít nên có khác nhau. Nhân nào quả nấy, có thể sửa đổi nhân quả chứ không thể vượt ra ngoài nhân quả. 
 
Mỗi người khi sinh ra và lớn lên đều có hoàn cảnh riêng, không ai giống ai. Buồn vui sướng khổ mỗi người mỗi vẻ, nhưng tựu trung dường như ai cũng có nỗi khổ riêng. 
 
Và rồi người ta trông cậy vào thờ cúng, bói toán… với mong muốn thay đổi số mệnh. Nhưng nếu không thực sự hiểu quy luật nhân quả, chúng ta sẽ không thể thay đổi được số mệnh của mình từ gốc rễ.
 
Nhân” đã tạo ra trong quá khứ thì không thể thay đổi được. Cái có thể thay đổi chính là “duyên”, điều kiện để tạo ra kết quả, từ đó cải thiện số mệnh của bản thân. 
 
Nói cách khác, kiếp trước ít nhiều đều làm điều xấu nhưng kiếp này từ bỏ điều xấu làm việc thiện thì ác duyên sẽ đứt. Đạo Phật khuyên người ta cách thay đổi vận mệnh một cách tích cực và sẽ nhận được phước báo.
 
Khi tin sâu vào luật nhân quả, con người sẽ dám làm, dám hi sinh, hướng về những điều tốt đẹp, giúp đời giúp người. Với những hành động cao thượng, những nguyên nhân tốt ấy sẽ đem lại kết quả tốt đẹp cho mình cho người.
 
Phật dạy rằng: 

Muốn biết quá khứ hay tương lai của một người chỉ cần nhìn những điều người đó đang nhận hoặc đang làm ở hiện tại là có thể biết được.
Lời Phật dạy

 
Qua quy luật nhân quả, lời Phật dạy ta biết rằng, vận mệnh là do tự bản thân mỗi người nắm giữ, quyết định chứ không phải do thế lực nào tạo nên. 
 
Nhân quả dù tốt hay xấu đều tùy thuộc vào con người. Mỗi cá nhân tự gây tạo nghiệp nhân cho mình và chỉ chờ đợi diễn tiến của cái kết. 
 
Đã tin Phật thì phải tin luật nhân quả, người tin vào nhân quả chính là một trong 3 kiểu người được Bồ Tát quý nhất, vì chính nhân quả mà bản thân mình đã gieo trồng mới thực sự là điều phù hộ cho chúng ta chứ không phải một thế lực siêu nhiên nào. 
 
Những người thường gieo nhân tốt có thể gặt quả tốt mà không cầu Phật; còn người thường gieo nhân xấu dù có quỳ bái lạy Phật cả đời cũng không gặt hái được quả tốt.

Xem thêm: Vì sao Phật dạy nhân quả không chừa một ai?

 

2. Kiểu người thứ 2: Người hiếu thuận với cha mẹ

 
Kiểu người được Bồ Tát yêu quý và chở che thứ hai chính là những người có lòng hiếu thảo với cha mẹ.
 
Trong Phật học có câu: 

Hiếu kính cha mẹ tại gia, cần gì phải thắp hương xa.
Phật học

 
Theo Phật giáo, cha mẹ là phước báo lớn nhất trên đời, cha mẹ chính là Phật, là Bồ Tát. Hiếu kính cha mẹ chính là cúng dường chư Phật, công đức đạt được như nhau.
 
Người xưa thường nói: “Bách thiện hiếu vi tiên", tức là trong tất cả các đức hạnh của con người thì đạo Hiếu là hàng đầu. Bởi vậy, phận làm con phải biết kính trên nhường dưới báo đáp công lao dưỡng dục sinh thành của cha mẹ.
 
Phận làm con cái, nếu ngay cả việc hiếu thuận với cha mẹ còn không làm được, thử hỏi người đó có thể làm được việc gì khác? Có thể đối xử tử tế được với những người khác hay không?
 
Công lao to lớn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ như núi cao, như biển sâu. Thế nên dù có bận, có mệt nhưng đừng quên chăm sóc, báo hiếu cha mẹ.
 
Một kẻ bất hiếu, rũ bỏ ân sinh dưỡng của cha mẹ, cho dù có cúng dường hậu hĩnh đến thế nào, chắc chắn sẽ không được chư Phật Bồ Tát yêu thích, tự nhiên sẽ không bao giờ được các Ngài che chở độ trì. Bởi vì loại người này làm trái lời dạy của Đức Phật, không phải cùng kiểu người với các Ngài.
 
Bạn là người như thế nào, bạn sẽ thu hút những kiểu người đồng dạng như vậy đến bên cạnh. Bạn muốn kết bạn với những người như thế nào thì trước tiên bản thân bạn phải trở thành loại người đó. 
 
Đạo Phật dạy về đạo Hiếu, chư Phật Bồ Tát đều là những người con hiếu kính cha mẹ, đề cao tấm lòng hiếu thảo, răn dạy tất cả chúng Phật tử phải làm tròn chữ hiếu với bậc sinh thành. Cho nên muốn được Phật Bồ Tát che chở, bạn nhất định phải trở thành một người con có hiếu với cha mẹ.
 
Người hiếu thuận cha mẹ thì tự nhiên sẽ cảm được chư Phật Bồ tát, các Ngài đương nhiên sẽ phù hộ độ trì, che chở cứu giúp người ấy. 
 
Người xưa có câu: “Vật họp theo loài, người phân theo nhóm”, chúng sanh trong lục đạo (trời, người, A Tu La, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục) đều bị hấp dẫn và tác động qua lại với nhau.
 
Người có tính khí và lòng dạ xấu xa sẽ dễ dàng thu hút chúng sanh A Tu La, còn người ngu si và mê muội đương nhiên sẽ dễ dàng thu hút chúng sanh của cõi súc sinh. 
 
Muốn có duyên với Phật Bồ Tát thì phải trở thành người hiếu thảo với cha mẹ, bởi người giữ tròn chữ Hiếu là người dễ thu hút chúng sanh cõi Trời nhất. Cũng giống như Lời phật dạy về báo hiếu cha mẹ, vận may tối thượng ở chữ Hiếu!
 

 

3. Kiểu người thứ 3: Người thọ giới và bố thí

 
Những người tu đạo, biết thọ giới và bố thí cúng dường đương nhiên cũng là một trong 3 kiểu người được Phật Bồ Tát quý nhất. 
 
Đó là những người hiểu và làm theo lời răn dạy hướng thiện, người có thể cắt bỏ nhân ác, người thích bố thí thì đương nhiên có thể gặt hái quả tốt.
 
Thường khi nói đến thọ Giới, chúng ta thường hay nghĩ ngay là không được làm điều này, không được làm điều kia, phải giữ gìn các điều cấm giới rất khó giữ mà phạm vào là coi như có tội, chúng ta cảm thấy Giới như một sự gò bó khó chịu, một gánh nặng phải đeo mang. 
 
Thế nhưng Đức Phật chế lập ra Giới vốn không phải để giới hạn bất cứ vấn đề nào cả.
 
Và thọ Giới không có nghĩa là gượng ép bản thân vào một kỷ luật sắt thép nào đó để rồi cứ tiếp tục lòng vòng trong các cõi luân hồi bất tận, mà thọ Giới có nghĩa là thâu nhận lấy một bản thể thanh tịnh giải thoát vào tâm mình để rồi ra sức trì giữ và phát triển cho bản thể ấy trở thành quả giải thoát viên mãn khỏi luân hồi. 
 
Giới luật của Phật giáo chú trọng tu thân làm người, điều này được gọi là “ngưỡng chỉ duy Phật-đà, hoàn thành nhân cách” (ngưỡng vọng và noi theo tấm gương Đức Phật để hoàn thành nhân cách), làm một con người tốt; tu thân hoàn thành mới có thể khai phá trí tuệ sáng ngời bên trong, chứng ngộ chân lý cao nhất.
 
Dù chúng ta ở đâu, chỉ cần giữ được giới thì sẽ càng ngày càng gần Phật, ngày ngày tu theo Phật mà không theo lời dạy thì không thể chứng ngộ quả Phật, thoát khỏi khổ đau.
 
Vậy còn bố thí là gì? Bố thí đơn giản là sự mở lòng ra đối với thế giới chung quanh. Đó là sự hiểu biết cảm thương đến hoàn cảnh không may của người khác để rộng lòng giúp đỡ. Mở tâm là dấu hiệu của giác ngộ, điều kiện để vượt qua tập quán tham chấp khổ đau và thực nghiệm giải thoát an lạc.
 
Nói đơn giản, bố thí nghĩa "cho". Cái gì của mình mà có thể đem ra "cho" người khác, thì gọi là "cho". 
 
Người Phật tử thực hành bố thí đúng pháp không bao giờ cho suông mà phải dụng tâm. Hiểu một cách đơn giản, dụng tâm nghĩa là khi bố thí cần hiểu và thấy rõ, chánh niệm cao độ với việc mình đang làm. 
 
Cho nhiều hay ít, tốt hay xấu không mấy quan trọng. Điều cần thiết là hãy cho bằng cả tấm lòng, nghĩa cử trân trọng và cung kính, nguyện với lòng tăng trưởng thiện pháp này cho cuộc đời thêm vui, thấy rõ và tin tưởng vào phước báo của việc lành đang làm, trước-trong-sau khi bố thí tâm đều hoan hỷ, chính là dụng tâm bố thí.  
 
Người vừa thọ giới vừa biết bố thí, thực hiện theo đúng lời răn dạy của chư Phật Bồ Tát, đương nhiên sẽ đến gần hơn với Đức Phật và được các Ngài chở che gia phúc.
 
Chỉ cần bạn tin vào luật nhân quả, hiếu thảo với cha mẹ, không làm điều ác, tích đức hành thiện, bạn là người được chư Phật Bồ tát yêu thích, chở che gặp nhiều may mắn.
 

Thấy học trò xa lánh người bệnh, Đức Phật nói điều này khiến ai cũng phải giật mình
Chúng ta đã từng gặp Phật chưa? Làm sao để gặp được Phật?
Nghe cuộc đối thoại của quỷ và Phật giúp ta khai mở và nâng tầm trí tuệ vượt bậc
Phật dạy về sự lãng phí thời gian để thấy từng giây cuộc đời cũng thật ý nghĩa
Phản ứng của Đức Phật khi nhận được quả lựu ăn dở khiến mọi người bất ngờ
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *